Marketer Nghĩa
Phạm Hữu Nghĩa

CMO
Light Bulb Ad JSC


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên phamhuunghia chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


CMO, Light Bulb Ad JSC
0978770767
Nam
Client
Hồ Chí Minh
http://lightbulbad.com/
http://lightbulbad.blogspot.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 11/02/2014 (10 năm 2 tháng)