Marketer Nam
Ninh Thành Nam

Giảng viên
FPT SKILLKING


PROFILE