Marketer Hạnh
Như Hạnh

Reporter
MOT Magazine


PROFILE

Giới thiệu


  • Phóng viên Tạp chí Mốt Việt Nam.
  • Một người làm Truyền thông - PR với đam mê viết lách.

Liên hệ


Reporter, MOT Magazine
Nữ
Client
https://www.facebook.com/Nhungpe

Thông tin khác


Thành viên từ: 09/11/2022 (1 năm)