Marketer Dung
Nguyễn Kim Dung

Content Marketer
SEONGON


PROFILE

Giới thiệu


Content Marketer. Blog Writer. Dreamer. Hình như hết rồi nhỉ?

Liên hệ


Content Marketer, SEONGON
Nữ
Agency
Hà Nội
https://seongon.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 15/12/2015 (8 năm 4 tháng)