Marketer Anh
Mai Thùy Anh

Brand Strategist


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên maithuyanh chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Brand Strategist
Nữ
Agency
Hà Nội

Thông tin khác


Thành viên từ: 24/05/2023 (6 tháng)