Marketer Ly
Nguyễn Ly

AMarketing Manager


PROFILE

Giới thiệu


Kinh nghiệm 5 năm trong ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, 6 năm trong lĩnh vực Digittal Marketing, Influencer Marketing và xây dựng thương hiệu

Liên hệ


AMarketing Manager
Nữ
Agency
Hà Nội

Thông tin khác


Thành viên từ: 03/10/2019 (4 năm 6 tháng)