Marketer Lê
Hạnh Lê

Cofounder & COO
PMAX


PROFILE

Giới thiệu


Learning by doing and experiencing the consequences

Liên hệ


Cofounder & COO, PMAX
Agency
http://www.pmax.com.vn
https://www.facebook.com/lengochanh/

Thông tin khác


Thành viên từ: 29/03/2021 (3 năm)
Chuyên gia của BRANDS Vietnam