Marketer Phụng
Nguyễn Kim PhụngPROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên kymphung chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Hiện thành viên kymphung chưa có thông tin liên hệ.

Thông tin khác


Thành viên từ: 14/12/2022 (1 năm 4 tháng)