Marketer Khoadigi
Khoa Nguyễn Khoadigi

Marketing Manager
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LION DECOR


PROFILE

Giới thiệu


KhoaDigi - Khoa Nguyễn Digitial Marketing 
Nghiên cứu MMO từ năm 2013 đến nay, hiện nay Khoadigi đang cphát triển theo hướng manager (leader ) nhiều doanh nghiệp, ước mơ trở thành trainer (Coaching) ngành Digitial Marketing. Ngoài ra, Khoa còn cung cấp dịch vụ Digital Marketing toàn diện (Web Design, Link Building, Social Media, SEO, FB ads, GG ads) - Hiện đang là cộng tác viên của .....

Liên hệ


Marketing Manager, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LION DECOR
0966383723
Nam
Client
Hồ Chí Minh
https://liondecor.vn/
https://khoadigi.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 29/11/2022 (1 năm 4 tháng)