Marketer Hùng
Nguyễn Khánh Hùng

Sales & Marketing Manager
Asia Brand


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên khanhung chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Sales & Marketing Manager, Asia Brand
Nam
Agency
Hồ Chí Minh

Thông tin khác


Thành viên từ: 12/11/2014 (9 năm 7 tháng)