Marketer Tráng
Nguyễn Đăng TrángPROFILE

Giới thiệu


Hi, I’m Nguyễn Đăng Tráng. I’m an S.E.O(search engine optimization)living in Ha Noi, Viet Nam. I am a fan of photography, technology, and movies. I’m also interested in writing and gaming. 

Liên hệ


Nam
Agency
Hà Nội
https://www.mageplaza.com
https://bebest.net

Thông tin khác


Thành viên từ: 09/07/2019 (4 năm 7 tháng)