Marketer Sa
Nguyễn Hoài Sa

Leader
Solutions World (SSW)


PROFILE

Giới thiệu


Là một Marketer chuyên về Digital marketing về lĩnh vực công nghệ, phần mềm và hệ thống quản lý doanh nghiệp

Liên hệ


Leader, Solutions World (SSW)
Nữ
Agency
Hồ Chí Minh
https://ssw.vn/

Thông tin khác


Thành viên từ: 23/12/2021 (2 năm 5 tháng)