Marketer Enactus IU
Đội Enactus IUPROFILE

Giới thiệu


Enactus IU là Đội chuyên thực hiện các dự án kinh doanh vì cộng đồng nhằm lan toả những tác động tích cực. Vượt xa khỏi kinh doanh đơn thuần, sứ mệnh của Enactus IU là thông qua các mô hình kinh doanh để mang đến giá trị xã hội cho cộng đồng - đây chính là giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động, mọi dự án. Là một trong những thành viên của tổ chức SIFE/Enactus miền Nam gồm 6 trường: ĐH Quốc Tế - ĐHQG (Enactus IU), ĐH Ngoại Thương (BIT FTU), ĐH RMIT (Enactus RMIT), ĐH Ngân Hàng (Enactus BU), ĐH Kinh Tế - Luật (ENS UEL), CĐ Kinh Tế Đối Ngoại (SIFE CoFER).

Liên hệ


Hiện thành viên enactusiu chưa có thông tin liên hệ.

Thông tin khác


Thành viên từ: 24/03/2022 (1 năm 11 tháng)