Marketer Duy
Bùi Thế Duy

Phó Giám đốc
Công ty Cổ phần Truyền thông Sài Gòn Today


PROFILE

Giới thiệu


Đam mê marketing, content marketing và mong muốn chia sẻ giá trị với cộng đồng.

Liên hệ


Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Truyền thông Sài Gòn Today
Nam
Agency
Hồ Chí Minh
https://duyanhwritting.blogspot.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 15/03/2022 (2 năm 3 tháng)