Marketer Trường
Đặng Đăng Trường

Marketing Supervisor
YouNet Group


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên dantae chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Marketing Supervisor, YouNet Group
Nam
Client
Hồ Chí Minh
https://www.younetgroup.com/en/eca/

Thông tin khác


Thành viên từ: 11/07/2018 (5 năm 11 tháng)