Marketer Hồng
Bích Hồng


Công ty CP Truyền Thông Thương Hiệu Việt Nam BRANDCOM


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên bichhong1610 chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Công ty CP Truyền Thông Thương Hiệu Việt Nam BRANDCOM
Nữ
Agency
Hà Nội
https://brandcom.vn/

Thông tin khác


Thành viên từ: 29/03/2023 (8 tháng)