Marketer UpBase
Marketer UpBase

Social Media Marketing Specialist
Upbase


PROFILE

Giới thiệu


UpBase Ecommerce Enabler cung cấp bộ giải pháp tổng thể bao gồm dịch vụ và công nghệ, hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển và quản trị kênh thương mại điện tử.

Đối tác chính thức của Shopee - Shopee Premiere Enabler Program

Đối tác chính thức của Lazada - Lazada Partners

Đối tác của TikTok Shop - TikTok Shop Partners

Mạng lưới +2000 KOC đa ngành hàng UpBase MCN TikTok

Liên hệ


Social Media Marketing Specialist, Upbase
Nữ
Client
Hà Nội
https://upbase.vn/vi/

Thông tin khác


Thành viên từ: 06/05/2022 (1 năm 11 tháng)