Marketer Nguyễn
Chris Nguyễn

Product Management
GEEK Up


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên Trietnn chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Product Management, GEEK Up
Nam
Client
https://geekup.vn/

Thông tin khác


Thành viên từ: 13/09/2021 (2 năm 9 tháng)
Chuyên gia của BRANDS Vietnam