Marketer Media
SEFA Media


Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media


PROFILE

Giới thiệu


SEFA Media là công ty chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu và cung cấp giải pháp Marketing tổng thể cho doanh nghiệp. Từ đó, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên chiến lược định hướng dài hạn và xây dựng các giá trị thương hiệu bền vững. Đến nay, SEFA Media đã sát cánh cùng hơn 6000 khách hàng ở các ngành nghề khác nhau. Trong đó, có hơn 8000 dự án đã hoàn thành với những sản phẩm - dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao, mang lại giải pháp tối ưu nhất giúp doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như:

- Tư vấn chiến lược thương hiệu

- Tư vấn chiến lược Truyền Thông/ Marketing

- Thiết kế Ấn phẩm Truyền Thông

- Nhận diện thương hiệu số

- Digital Marketing

- Content Marketing

- Production/ Media

Liên hệ


Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media
Agency
Hà Nội
https://sefamedia.vn/

Thông tin khác


Thành viên từ: 12/07/2022 (1 năm 11 tháng)