Marketer Tiễn
Hoàng Tiễn

CEO
TAD Coffee JSC


PROFILE

Giới thiệu


Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày bán cà phê...

Liên hệ


CEO, TAD Coffee JSC
01635895556
Nam
Agency
Hồ Chí Minh
https://www.facebook.com/duongtienk17pr
https://www.facebook.com/duongtienk17pr

Thông tin khác


Thành viên từ: 05/05/2014 (9 năm 11 tháng)