Marketer Tâm
Phạm Thị Khánh Tâm

Event & Marketing Manager
Asia Media Partners


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên PamPam chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Event & Marketing Manager, Asia Media Partners
Nữ
Hồ Chí Minh
http://www.VietnamBusiness.TV

Thông tin khác


Thành viên từ: 10/03/2015 (9 năm 3 tháng)