Kantar: Báo cáo tình hình thị trường FMCG cả năm 2023

Tài liệu thuộc bản quyền của Kantar. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Kantar để tải về.

Báo cáo FMCG Monitor – FY2023 của Kantar cập nhập thị trường FMCG tiêu dùng tại nhà ở Việt Nam trong cả năm 2023, dựa trên dữ liệu tính đến ngày 31/12/2023.

Năm 2023 là một năm đầy biến động và diễn biến khó lường trong nền kinh tế thế giới, gây tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Bối cảnh toàn cầu phức tạp và những hạn chế nội tại đã dẫn đến sự chậm lại của nền kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu.

Mặc dù nửa cuối năm 2023 cho thấy những dấu hiệu tích cực, báo hiệu một triển vọng kinh tế tươi sáng hơn cho năm 2024, niềm tin của người tiêu dùng chưa thực sự hồi phục do những lo âu về công ăn việc làm bất ổn và thu nhập của người dân vẫn còn tồn đọng.

Xem thêm bài viết về báo cáo tại đây.