PMAX – Chinh phục 2024: Tối ưu ROI

Tài liệu thuộc bản quyền của PMAX. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của PMAX để tải về.

Bằng việc phân tích bối cảnh kinh tế thế giới đến tình hình kinh doanh tại Việt Nam, tài liệu “Chinh phục 2024: Tối ưu ROI” cung cấp góc nhìn toàn diện và dự đoán những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai kết hợp cùng cập nhật các xu hướng Marketing được quan tâm; từ đó hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt tình hình nhằm hoạch định chiến lược phát triển trong năm 2024.

Nội dung của ebook “Chinh phục 2024: Tối ưu ROI” bao gồm:

  • Phân tích bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam, đồng thời dự đoán những thay đổi trong tương lai
  • Góc nhìn của doanh nghiệp về 2024
  • Cập nhật những xu hướng Marketing 2024 được quan tâm: Creative, AI, insight người dùng...
  • Giải pháp Marketing phù hợp cho năm 2024