Kantar: Marketing Trends 2024

Tài liệu thuộc bản quyền của Kantar. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Kantar để tải về.

Tài liệu “Xu hướng tiếp thị 2024” được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin và cơ quan khác nhau của Kantar. Với sự phân tích từ nhiều góc độ, gồm cả vĩ mô và vi mô, các marketer có thể tham khảo và đúc kết những xu hướng phù hợp cho hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu của mình.

Dưới đây là một số xu hướng nổi bật mà Kantar nhận thấy và dự đoán sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới:

  • Xu hướng sử dụng AI trong lĩnh vực sáng tạo
  • Yếu tố văn hoá ngày càng được ưu tiên
  • Thu hút được sự chú ý và có cảm xúc là 2 yếu tố đóng vai trò ngày càng quan trọng
  • Thương hiệu cần tạo được giá trị bền vững, lâu dài, tác động tích cực đến môi trường và cộng đồng
  • Đổi mới hướng đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng thương hiệu bền vững
  • Những thương hiệu có tính đột phá sẽ có tiềm năng phát triển lớn hơn
  • Xu hướng cao cấp hoá thương hiệu
  • Nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của người dùng, thậm chí đi đầu xu hướng
  • Sự phát triển của truyền thông bán lẻ (retail media)