Webinar #24: Truyền thông Thương hiệu - Phát triển nội dung (Nguyễn Quang Hiệp)

Một kế hoạch marketing tổng quát muốn đạt được thành công không thể thiếu việc xây dựng, phát triển nội dung để truyền thông qua các kênh. Nội dung càng được đầu tư và có chiến lược rõ ràng thì khả năng thu hút được khách hàng càng cao bấy nhiêu.

Webinar này sẽ giúp bạn:

  1. Thấu hiểu về vai trò của truyền thông trong kỷ nguyên hỗn loạn của đa nền tảng Online & Offline
  2. Am hiểu về các giá trị cốt lõi của Brand, vốn là nền tảng căn bản cho truyền thông
  3. Việc thấu thị khách hàng để xây dựng định hướng cho phát triển nội dung

Xem lại toàn bộ nội dung webinar tại đây.