Webinar #29: Channel Planning - Retailer Engagement (Nguyễn Quang Hiệp)

Webinar “Channel Planning: Retailer Engagement” tập trung vào xây dựng kế hoạch & quản lý đa kênh dành cho các bạn làm Sales & Trade Marketing.

Webinar này sẽ giúp bạn thấu hiểu tâm lý, nhu cầu & giá trị tạo ra cho Nhà Bán Lẻ cụ thể như:

  • Route-to-market: Hiểu về hệ thống kênh phân phối hàng hóa.
  • Channel Stakeholder: Hiểu về vai trò của các chủ thể: nhà phân phối, kênh đại lý/buôn sỉ, kênh bán lẻ, hệ thống kênh MT.
  • Retailer Insight: Hiểu về tâm lý, nhu cầu & kỳ vọng của Nhà Bán Lẻ.
  • Trade Story: Đàm phán với Buyer kênh MT.
  • Trade Promotion: Khuyến mại cho Nhà Bán Lẻ kênh GT.

Xem lại toàn bộ nội dung webinar tại đây.