Webinar #13: Am hiểu hành trình mua nhà trong Phát triển dự án & Quản trị thương hiệu (Younet Media)

Tài liệu là nội dung Webinar Bất động sản: Am hiểu hành trình mua nhà trong phát triển dự án & quản trị thương hiệu.

Nội dung tài liệu:

  • Những trăn trở, những mối quan tâm chính trong 5 giai đoạn hành trình mua nhà mà chủ đầu tư cần quan tâm để tăng tỉ lệ mua của khách hàng?
  • Mô hình và bộ chỉ số giúp theo dõi & quản lý danh tiếng thương hiệu được các chủ đầu tư dự án bất động sản hàng đầu Việt Nam áp dụng?
  • Các nhu cầu chính cần nghiên cứu giúp chủ đầu tư phát triển dự án, định vị truyền thông, tìm hiểu insights về khẩu vị đầu tư/rủi ro trong ra quyết định mua nhà?
  • Các hoạt động truyền thông nổi bật của các thương hiệu đầu ngành trong mùa dịch và có xu hướng tiếp tục được duy trì sau dịch?

Xem toàn bộ nội dung webinar tại đây.