Webinar #26: Search Marketing - Thấu hiểu để triển khai (Hồ Đông Thụ)

Nội dung được chia sẻ trong webinar "Search Marketing - Thấu hiểu để triển khai" do Brands Vietnam và anh Hồ Đông Thụ CEO & Founder Think Digital & THINKDEMY thực hiện.

Search Marketing là một chiến lược quan trọng cho các doanh nghiệp muốn tăng trưởng kinh doanh và phát triển công ty.

Nội dung tài liệu:

  1. Vai trò của Search Marketing trong mô hình Customer Journey.
  2. Tổng quan về các loại hình Search Marketing theo phương thức kỹ thuật và mục tiêu Marketing.
  3. Quy trình lựa chọn từ khóa cho chiến dịch Search Marketing.
  4. Lập kế hoạch cho chiến dịch Search Marketing: cách phối hợp giữa SEO, SEM và các nhóm từ khóa.

Xem lại webinar tại đây.

Xem thêm khoá học liên quan tại đây.