Webinar #7: Thấu hiểu Mô hình kinh doanh (Nguyễn Quang Hiệp)

Đây là nội dung do anh Nguyễn Quang Hiệp chia sẻ trong webinar "Thấu hiểu mô hình kinh doanh".

Những nội dung được chia sẻ gồm: (1) góc nhìn về tư duy kinh doanh, (2) các yếu tố cấu thành mô hình kinh doanh và (3) các case study: dịch vụ b2b, đồ điện tử & app ứng dụng thú cưng.

Xem lại toàn bộ webinar tại đây.