Kantar: Decoding Consumer Reactions in Uncertain Times (Vietnam)

Tài liệu thuộc bản quyền của Kantar. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Kantar để tải về.

Decoding Consumer Reactions in Uncertain Times là một ấn phẩm đặc biệt trong chuỗi Báo cáo Dấu chân Thương hiệu 2023 của Kantar, một nghiên cứu hàng năm đánh giá hiệu suất những thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất trên toàn cầu và ở các quốc gia.

Với những lợi thế nhất định từ cơ cấu dân số vàng, được dự báo sẽ kéo dài đến khoảng 2038, đây là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy kinh tế và bước ra khỏi nhóm quốc gia thu nhập trung bình. Theo McKinsey & Company, Việt Nam sẽ có thêm 36 triệu người bước vào độ tuổi tiêu dùng trước năm 2030. Nguồn thu nhập khả dụng tăng lên sẽ thúc đẩy tiêu dùng mạnh mẽ trong những năm tới.

Trong bối cảnh lạm phát, người tiêu dùng đã có những thay đổi nhất định trong hành vi mua sắm nhằm đối phó với vấn đề giá cả tăng cao. Mặt khác, người tiêu dùng hiện đại ngày càng nhạy bén và chi tiêu thông thái, thận trọng hơn. Họ có xu hướng đầu tư vào nhóm hàng hóa và dịch vụ mang lại giá trị gia tăng hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống. Trước sự thay đổi này, thương hiệu nào nhanh chóng thích nghi, linh hoạt để đáp ứng thị hiếu ngày càng tinh tế của người tiêu dùng sẽ chiếm được lòng trung thành và gắn bó của họ.

Xem thêm bài viết về báo cáo tại đây.