Internet Advertising Revenue Report: Full Year 2022

Tài liệu thuộc bản quyền của IAB. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của IAB để tải về.

Sau mức tăng trưởng kỷ lục vào năm 2021, doanh thu quảng cáo trên Internet có dấu hiệu chững lại nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng hai chữ số vào năm 2022. Đó là nội dung được rút ra từ “IAB Internet Advertising Revenue Report: Full Year 2022” – “Báo cáo Doanh thu Quảng cáo Internet” do PwC và IAB phối hợp thực hiện.

Hiệp hội Quảng cáo Kỹ thuật số Hoa Kỳ (IAB) là một tổ chức uy tín được thành lập hơn 20 năm với cam kết thiết lập các tiêu chuẩn trong ngành quảng cáo số. Gần đây, hiệp hội đã phát hành “Báo cáo Doanh thu Quảng cáo Internet”, cung cấp những thông tin chi tiết về tình hình hiện tại của thị trường quảng cáo kỹ thuật số trong năm 2022 và dự báo xu hướng vào năm 2023.

Những nội dung nổi bật được rút ra từ báo cáo:

  • Doanh thu quảng cáo trong năm 2022 nhìn chung vẫn tăng trưởng dù có phần chậm lại
  • Quảng cáo di động tiếp tục phát triển mạnh mẽ và tạo ra những kỷ lục mới
  • Thị phần của quảng cáo tìm kiếm giảm sút trong khi quảng cáo video và hiển thị có tiềm năng lớn
  • Truyền thông bán lẻ đang phát triển nhanh chóng trong khi mảng social media tăng trưởng thấp với mức 3,6%
  • 10 công ty quảng cáo hàng đầu chiếm tới 76% tổng doanh thu trên thị trường

Đọc thêm bài viết về báo cáo tại đây.