2030 B2B Trends

Tài liệu thuộc bản quyền của The B2B Institution. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của The B2B Institution để tải về.

Bên cạnh “những điều sẽ thay đổi”, marketers nên quan tâm nhiều hơn đến những-điều-không-thay-đổi. Vì chính những điều này sẽ giúp bạn xây dựng doanh nghiệp.

“Thật khó để đưa ra dự đoán, đặc biệt là về tương lai” – câu nói nổi tiếng của Niels Bohr, một nhà vật lý người Đan Mạch từng đoạt giải Nobel. Điều này đặc biệt đúng với thời đại ngày nay. Đây cũng là “kim chỉ nam” của The B2B Institution trong quá trình xác định các xu hướng sẽ định hình tương lai của B2B marketing trong 10 năm tới.

Báo cáo đề cập 3 xu hướng sẽ định hình 10 năm tiếp theo của B2B marketing:

  • Thứ nhất, tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu đối với sự tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.
  • Thứ hai, khám phá các chiến lược sáng tạo.
  • Thứ ba, phân phối như thế nào để brand marketing hiệu quả.