DIAGEO Annual Report 2022

Tài liệu thuộc bản quyền của DIAGEO. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của DIAGEO để tải về.

DIAGEO là một trong những công ty hàng đầu thế giới về đồ uống có cồn, với nhiều nhãn hiệu rượu mạnh và bia nổi bật. Trang web của họ có nhiều thông tin dành cho công chúng và nhà đầu tư. Đây là báo cáo thường niên năm 2022 của doanh nghiệp này.

Tài liệu điểm qua một số nội dung như:

  • Chairman and Chief Executive’s statements
  • Performance highlights
  • Our brands
  • Strategic priorities
  • Market dynamics
  • Sustainability performance
  • Our ESG reporting approach
  • Responding to climate-related risks
  • Case studies