This Year Next Year: Global 2022 End-of-year Forecast

Tài liệu thuộc bản quyền của GroupM. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của GroupM để tải về.

Theo GroupM, tốc độ tăng trưởng quảng cáo có sự sụt giảm so với dự báo vào tháng 6, nhưng tình hình sức khỏe của nền kinh tế quảng cáo toàn cầu vẫn có những tín hiệu tích cực.

Trong báo cáo “This Year Next Year: Global 2022 End-of-year Forecast”, GroupM ước tính mức tăng trưởng quảng cáo toàn cầu trong năm 2022 là 6,5% (không bao gồm quảng cáo chính trị của Hoa Kỳ). Con số này thấp hơn dự báo vào tháng 6 (8,4%) và mức giảm này chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc. Nếu không tính Trung Quốc, mức tăng trưởng quảng cáo đạt 8,1% trong năm 2022. Dù vậy, tình hình sức khỏe của nền kinh tế quảng cáo toàn cầu vẫn có những tín hiệu tích cực.

Khi xem xét tốc độ tăng trưởng quảng cáo trung bình trong vòng 3 năm, GroupM cho biết tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn từ 2019-2022 là 8,8%, gần bằng với tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn trước đại dịch 2016-2019 (8,7%).

Trong năm 2023, GroupM kỳ vọng quảng cáo toàn cầu sẽ tăng trưởng 5,9%, với sự gia tăng mạnh mẽ của Connected TV, Retail Media và các thị trường đang phát triển nhanh như Ấn Độ. Con số này giảm nhẹ so với mức 6,4% được chia sẻ vào tháng 6/2022. GroupM cũng kỳ vọng mức tăng trưởng sẽ tăng lên 6,2% vào năm 2024, trước khi quay lại xu hướng giảm ở mức trung bình một chữ số cho đến năm 2027.

Một số thông tin nổi bật:

  • Tốc độ tăng trưởng quảng cáo có sự sụt giảm so với dự báo vào tháng 6/2022 chủ yếu là do sự sụt giảm tại thị trường Trung Quốc, từ 3,3% giảm xuống còn 0,6% và Hoa Kỳ, tăng 7,1% (không bao gồm quảng cáo chính trị) thay vì 10,1%. Hai thị trường này chiếm 55,5% tổng doanh thu quảng cáo trong năm 2022.
  • Đến năm 2025, các nhà cung cấp truyền hình có phí sẽ tiếp cận được gần một nửa số hộ gia đình ở Hoa Kỳ.
  • Retail Media được dự đoán sẽ đạt 110,7 tỷ USD trong năm 2023, tăng so với ước tính vào tháng 9/2022 (101 tỷ USD).
  • Google và Meta chiếm 42,7% tổng số quảng cáo (không chỉ kỹ thuật số) trong năm 2022, ngoại trừ Trung Quốc.