Why Planners and Creatives should become best friends?

Tài liệu thuộc bản quyền của Boondoggle. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Boondoggle để tải về.

Tài liệu là những chia sẻ thú vị của Stef Selfslagh về lý do tại sao nhà sáng tạo và nhà chiến lược lại là "đôi bạn cùng tiến" với những lập luận chặt chẽ, kèm những ví dụ minh họa thực tế.

Một số nội dung nổi bật:

  • Phân biệt Strategic Idea và Creative Idea
  • Phân biệt Strategy và Strategic Idea
  • Phân biệt Strategic Idea và Tactical Idea
  • 3 yếu tố chính cần có ở một Strategic Idea
  • Một số tips hữu ích