NIVEA Case by Kevin R Keller

Tài liệu thuộc bản quyền của Sưu tầm. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Sưu tầm để tải về.

Case được thực hiện cho Beiersdorf AG (Hamburg, Đức) nhờ sự hợp tác của Dr Rolf Kunisch và những nhà điều hành tại Cosmed Division. Leslie Kimerling và Keith Richey phụ trách tài liệu này dưới sự giám sát của Giáo sư Kevin Lane Keller làm cơ sở cho những cuộc thảo luận trên lớp.

Kevin Lane Keller là Giáo sư Marketing tại Tuck School của Business at Dartmouth College. Keller sở hữu nhiều bằng cấp của các trường danh tiếng như Cornell, Duke và Carnegie-Mellon Universities. Ông đạt nhiều giải thưởng về nghiên cứu và từng là giáo sư tại các trường đại học Berkeley, Stanford và UNC. Sách Strategic Brand Management do ông chấp bút được nhiều trường kinh doanh hàng đầu tin tưởng đưa vào chương trình giảng dạy. Keller cũng là đồng tác giả với Philip Kotler trong cuốn Marketing Management, một trong những cuốn sách kinh điển của ngành Marketing.

Tài liệu điểm qua các nội dung:

  • Company Background
  • Brand Roots
  • Brand DNA
  • Brand Values
  • Branding Strategy
  • Brand Heath
  • NIVEA CBBE Pyramid
  • Hypothetical NIVEA mental map