Mẫu Chiến lược Tiếp thị Du lịch “VisitScotland”

Tháng 2/2000, các nhà chức trách Scotland lần đầu tiên công bố chiến lược phát triển ngành du lịch của nước này với tên gọi – A New Strategy for Scottish Tourism.

Để đạt được những mục tiêu mà chiến lược đề ra, ngành du lịch Scotland cần có chiến lược hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ quan liên quan với những hành động cụ thể. Tourism Framework For Action 2002:2005 là kết quả của quá trình hợp tác này.

Nội dung của tài liệu gồm có:

  • Cơ hội và thách thức mà ngành du lịch Scotland đối mặt
  • Xác định tầm nhìn và mục tiêu cần ưu tiên
  • Định vị thị trường
  • Đối tượng khách hàng mục tiêu
  • Đề ra các hành động cần thực hiện và trách nhiệm của các bên liên quan.

VisitScotland, trước đây là Hội đồng Du lịch Scotland, là một tổ chức du lịch quốc gia của Scotland.