Digital Marketing Toolkit

Digital Marketing Toolkit là danh sách các công cụ do Daniel Rowles chọn lọc và đánh giá là hữu ích đối với các marketer.

Daniel Rowles
 là nhà đào tạo và diễn giả về Digital Marketing. Trong các buổi thuyết trình của mình, ông thường được đặt những câu hỏi xoay quanh công cụ và trang web hữu ích. Mặc dù, Daniel Rowles đã có một số bài đăng trên blog và podcast để giải đáp những câu hỏi này nhưng danh sách các công cụ luôn được cập nhật, một số công cụ đã không còn và cũng có những công cụ mới xuất hiện. Vì lý do này, ông quyết định tổng hợp nên Digital Marketing Toolkit.

Digital Marketing Toolkit là danh sách các công cụ do Daniel Rowles chọn lọc và đánh giá là hữu ích đối với các marketer.

Tài liệu được chia thành các phần chính như sau:

  • Data, Insights, Blogs
  • Search
  • Social
  • Email
  • Online Advertising
  • Mobile
  • Analytics

Ngoài tài liệu, bạn có thể tham khảo khoá học Digital Audit: Kiểm định Kỹ thuật số.