A Guide to Martech Effectiveness

Tài liệu thuộc bản quyền của LXA. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của LXA để tải về.

MarTech đã trở thành một phần thiết yếu đối với các nhà tiếp thị trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, nhiều marketer vẫn xem công nghệ là trách nhiệm của phòng IT, nên một số quyết định quan trọng liên quan đến công nghệ vẫn diễn ra bên ngoài phòng Marketing hoặc với sự can thiệp rất hạn chế từ các marketer.

Khi MarTech ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tiếp thị, marketers cần can thiệp nhiều hơn vào quá trình lựa chọn công nghệ. Chiến dịch marketing có đạt được mục tiêu và hiệu quả như mong muốn hay không ngày càng phụ thuộc vào việc có lựa chọn được nền tảng công nghệ phù hợp hay không, cũng như kỹ năng và quy trình để sử dụng các công cụ đó.

Dựa trên 5Ps của MarTech & Marketing Operations của LXA cùng kết quả khảo sát từ các agency và brand marketers, báo cáo cho thấy tầm quan trọng của việc lên chiến lược cũng như phân bổ nguồn lực và kỹ năng cần thiết khi sử dụng MarTech.

Báo cáo điểm qua các nội dung:

  • Cách MarTech giúp marketers giải quyết những thách thức chính
  • Những rào cản đối với MarTech
  • Cách các agency hỗ trợ khách hàng với các dự án MarTech
  • Cách kiểm tra và quản lý các hoạt động MarTech
  • Các case study điển hình từ Vodafone và FT
  • 5Ps của Martech & Marketing Operations