IPA: Owned Channels

Tài liệu thuộc bản quyền của The IPA Effectiveness Leadership Group (ELG). Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của The IPA Effectiveness Leadership Group (ELG) để tải về.

Báo cáo Owned Channels giúp marketer hiểu rõ hơn về cách kết hợp và mức độ đóng góp của các Owned Channels (web, email, thư trực tiếp, tin nhắn trên ứng dụng, các kênh mạng xã hội...) vào hiệu suất ngắn hạn và dài hạn của một thương hiệu.

Báo cáo xoay quanh các vấn đề như:

  • Khái niệm đúng nhất về “Owned” hiện nay là gì?
  • Giá trị của email so với TV spot?
  • Vai trò của “Owned” trong Marketing tổng thể và tác động của nó lên ROI của một thương hiệu?
  • Đóng góp của Owned cho các chỉ số của thương hiệu?
  • Hiệu quả chi phí giữa Paid và Earned?
  • Cách kết hợp các Owned Channels khác nhau?