Brand Finance: Why Brands Matter 2022 - New Evidence

Tài liệu thuộc bản quyền của Brand Finance. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Brand Finance để tải về.

Báo cáo dựa trên những nghiên cứu mới nhất của Brand Finance nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của giá trị thương hiệu trong nền kinh tế có nhiều chuyển biến phức tạp.

Brand Finance là một công ty tư vấn định giá thương hiệu, có trụ sở chính tại London. Hàng năm, công ty tiến hành kiểm tra, đánh giá và xếp hạng giá trị của hơn 5.000 thương hiệu trên thế giới bằng Marketing Metric Audit Protocol (MMAP). Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của Brand Finance được Marketing Accountability Standards Board (MASB) công nhận là quy trình chính thức để xác nhận mối quan hệ giữa đo lường tiếp thị và hiệu quả tài chính.

Báo cáo dựa trên những nghiên cứu mới nhất của Brand Finance nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của giá trị thương hiệu trong nền kinh tế có nhiều chuyển biến phức tạp.

Cụ thể, nội dung báo cáo xoay quanh cách các thương hiệu hoạt động trong thời kỳ khủng hoảng và phục hồi, cách thương hiệu duy trì hoạt động ổn định và giảm thiểu rủi ro, cách thương hiệu khởi động lại nền kinh tế và xây dựng niềm tin của người tiêu dùng, cách thương hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh và trên hết là “vượt mặt" so với đối thủ. Báo cáo cũng chỉ ra những nền tảng của thương hiệu mạnh, vai trò và cách phát huy những nền tảng đó.

Brand Finance hy vọng nghiên cứu này sẽ mang đến nguồn cảm hứng và lợi ích thiết thực cho các marketers cũng như các agency trong thời kỳ hậu COVID-19.