Passport to Marketing 2 - The World of Agency: Tìm hiểu PR Agency

Slide tài liệu là phần trình bày của anh Trần Nguyễn Đăng Vinh, CEO @ SAM Communications.

“Passport to Marketing 2: The World of Agencies” là sự kiện miễn phí được tổ chức bởi Brands Vietnam, diễn ra online trong 2 ngày 15-16/4/2022. Sự kiện hội tụ 10 chuyên gia từ 10 loại hình agency, nhằm cung cấp cho các bạn trẻ đam mê và muốn tìm hiểu về thế giới Agency những thông tin nền tảng hữu ích, hỗ trợ các bạn trong hành trình định hướng nghề nghiệp của mình.

Slide tài liệu là phần trình bày của anh Trần Nguyễn Đăng Vinh, CEO @ SAM Communications. Nội dung bao gồm:

  • Public Relations là gì?
  • PR Agency là gì và vận hành như thế nào?
  • Những lưu ý khi bắt đầu hành trình làm việc tại PR Agency dành cho các bạn trẻ

Ngoài slide tài liệu, bạn có thể theo dõi toàn bộ series Passport to Marketing 2: