Passport to Marketing 2 - The World of Agency: Tìm hiểu Consultancy Agency

Slide tài liệu là phần trình bày của chị Trần Vân Anh, CEO @ Brandmaker Consultant.

“Passport to Marketing 2: The World of Agencies” là sự kiện miễn phí được tổ chức bởi Brands Vietnam, diễn ra online trong 2 ngày 15-16/4/2022. Sự kiện hội tụ 10 chuyên gia từ 10 loại hình agency, nhằm cung cấp cho các bạn trẻ đam mê và muốn tìm hiểu về thế giới Agency những thông tin nền tảng hữu ích, hỗ trợ các bạn trong hành trình định hướng nghề nghiệp của mình.

Slide tài liệu là phần trình bày của chị Trần Vân Anh, CEO @ Brandmaker Consultant. Nội dung bao gồm:

  • Tư vấn chiến lược & Marketing
  • Các phương thức hợp tác và loại hình dịch vụ phổ biến của Consultancy Agency

Ngoài slide tài liệu, bạn có thể theo dõi toàn bộ series Passport to Marketing 2: