Passport to Marketing 2 - The World of Agency: Tìm hiểu Branding & Design Agency

Slide tài liệu là phần trình bày của anh Phạm Đình Nguyện, Founder @ REFORMN.

“Passport to Marketing 2: The World of Agencies” là sự kiện miễn phí được tổ chức bởi Brands Vietnam, diễn ra online trong 2 ngày 15-16/4/2022. Sự kiện hội tụ 10 chuyên gia từ 10 loại hình agency, nhằm cung cấp cho các bạn trẻ đam mê và muốn tìm hiểu về thế giới Agency những thông tin nền tảng hữu ích, hỗ trợ các bạn trong hành trình định hướng nghề nghiệp của mình.

Slide tài liệu là phần trình bày của anh Phạm Đình Nguyện, Founder @ REFORMN. Nội dung bao gồm:

  • Brand là gì
  • Branding là gì và mục đích của nó?
  • Các công cụ được sử dụng trong branding
  • Mô hình của một công ty tư vấn chiến lược thương hiệu và thiết kế

Ngoài slide tài liệu, bạn có thể theo dõi toàn bộ series Passport to Marketing 2: