Passport to Marketing 2 - The World of Agency: Tìm hiểu Digital Performance Agency

Slide tài liệu là phần trình bày của chị Hạnh Lê, Cofounder & COO @ PMAX.

“Passport to Marketing 2: The World of Agencies” là sự kiện miễn phí được tổ chức bởi Brands Vietnam, diễn ra online trong 2 ngày 15-16/4/2022. Sự kiện hội tụ 10 chuyên gia từ 10 loại hình agency, nhằm cung cấp cho các bạn trẻ đam mê và muốn tìm hiểu về thế giới Agency những thông tin nền tảng hữu ích, hỗ trợ các bạn trong hành trình định hướng nghề nghiệp của mình.

Slide tài liệu là phần trình bày của chị Hạnh Lê, Cofounder & COO @ PMAX. Nội dung bao gồm:

  • Làm Performance Marketing là làm gì?
  • Những yếu tố quan trọng của một chiến dịch Performance Marketing
  • Kỹ năng và tố chất cần có để theo đuổi Performance Marketing

Ngoài slide tài liệu, bạn có thể theo dõi toàn bộ series Passport to Marketing 2: