Passport to Marketing: Làm Agency là làm gì?

Đâu là sự khác biệt giữa Client & Agency trong một dự án truyền thông? Các loại hình Agency phổ biến gồm những dạng nào? Cấu trúc của một Agency bao gồm những bộ phận nào? Công việc cụ thể là gì? Làm thế nào để gia nhập một Agency?

“Passport to Marketing”, series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là “giấy thông hành” giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Slide tài liệu là phần trình bày của anh Ngô Minh Thuận, Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của DNA Digital.

Đâu là sự khác biệt giữa Client & Agency trong một dự án truyền thông? Các loại hình Agency phổ biến gồm những dạng nào?

 • Khái niệm Client vs Agency
 • Phân biệt vai trò của Client vs Agency trong 1 dự án
 • Sự sáng tạo của Agency trong truyền thông
 • Các loại hình Agency thường gặp

Cấu trúc của một Agency bao gồm những bộ phận nào? Công việc cụ thể là gì? Làm thế nào để gia nhập một Agency?

 • Cấu trúc Agency: Creative
 • Cấu trúc Agency: Copy, Content & Social
 • Cấu trúc Agency: Technology & Production
 • Cấu trúc Agency: Strategic Planning
 • Cấu trúc Agency: Account & Client Services
 • Quy trình Agency thực hiện một dự án
 • Tố chất và Kỹ năng của người làm Agency

Ngoài slide tài liệu, bạn có thể theo dõi toàn bộ series Passport to Marketing: