Print-ad
2021
2018
2017
2016
2015
2014
22/09/2014
Hiểu về Print-ad (Phần cuối): Những lưu ý khi trình bày ý tưởng và sản xuất print-ad
05/09/2014
Hiểu về Print-ad (Phần 4): Hướng dẫn khi làm print-ad
05/08/2014
Hiểu về Print-ad (Phần 3): Thói quen đọc báo và Hạn chế của Print-ad
29/07/2014
Hiểu về Print-ad (Phần 1): Bản chất của kênh Báo chí
2013
27/09/2013
[Case Study] Singapore Airlines: The Lengths we go to
06/09/2013
[Case Study] Fanta quảng cáo đột phá bằng print ad "Ăn được"