Tung hàng
2022
26/06/2022
Phát triển sản phẩm mới #8: Thanh hạt Fitto @ 365 Begin – Ẩn số thị trường snack
2021
2020
28/07/2020
Phát triển sản phẩm mới #4: “Đại dương xanh” của thức uống lên men Star Kombucha
2019
2018
2017
2016
2015
2014
24/02/2014
Màn “lột xác” ngoạn mục cùng Young Marketers Elite Development Program
2013
2012