Tiếp thị số
2021
2020
01/09/2020
Tiếp thị Game #2 – Giám đốc Phát hành Amanotes: “Game âm nhạc là mảnh đất màu mỡ”
18/08/2020
Tiếp thị Game #1 – CEO CMN Online: “Hai tháng đầu tiên sẽ quyết định số phận của một tựa mobile game”
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
17/04/2013
CMO World Forum: Sự đột phá Marketing trong thời đại số
2012