Tiếp thị số
2023
2022
20/10/2022
MMA Talk Hub #10: CEO VietGuys bàn về mô hình “giữ nhiệt” kênh tương tác dành cho doanh nghiệp FMCG
15/09/2022
MMA Talk Hub #5: Đại diện Xanh Marketing – Bức tranh tổng quan về xu hướng tiêu thụ và triển khai nội dung trên mạng xã hội
17/02/2022
Deep Dive #7: Tìm cơ hội trong muôn vàn thách thức khi vắng cookies 
2021
24/11/2021
Bookaholic #13: Tiếp thị 5.0: Ứng dụng công nghệ để thay đổi thế giới
2020
01/09/2020
Tiếp thị Game #2 – Giám đốc Phát hành Amanotes: “Game âm nhạc là mảnh đất màu mỡ”
18/08/2020
Tiếp thị Game #1 – CEO CMN Online: “Hai tháng đầu tiên sẽ quyết định số phận của một tựa mobile game”
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
17/04/2013
CMO World Forum: Sự đột phá Marketing trong thời đại số
2012