Focus group
2022
19/10/2022
Insight Ngẫu Hứng #3.2: “Chạm đáy, vượt qua và tìm được bình yên từ bên trong. Tôi nghĩ sự linh hoạt là thế mạnh của phái nữ.”
18/10/2022
Insight Ngẫu Hứng #3.1: “Nam giới đối mặt khủng hoảng tuổi trung niên khi gặp những cú thức tỉnh và nỗi lo dồn dập”
03/08/2022
Insight Ngẫu Hứng #2: 7749 cách định nghĩa "local brand" của người trẻ
2012